Tin tức

Thủ tục cấp lại thẻ công chứng viên

Trình tự thực hiện: Công chứng viên đã được cấp thẻ nếu thay đổi nơi hành nghề công chứng hoặcbị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng thì được xem xét cấp lại thẻ. > Dịch công chứng > Dịch thuật công chứng > Dịch thuật công chứng …

Tài liệu họp Tổ biên tập mở rộng với các chuyên gia góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Triển khai thi hành Luật công chứng 2014, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng nêu trên (dự thảo Nghị định). Để tiếp tục hoàn thiện …