XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN QUẢNG NINH, VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
QUANG NAM-VIETNAM CONSTRUCTION SERVICE AND MINERAL EXPLOITATION ENTERPRISE
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner