VPĐD THƯỜNG TRÚ TẠI TPHCM CÔNG TY ABB ASIA PACIFIC SERVICES LIMITED

Tên công ty – Mã số thuế:
VPĐD THƯỜNG TRÚ TẠI TPHCM CÔNG TY ABB ASIA PACIFIC SERVICES LIMITED
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HO CHI MINH CITY REPRESENTATIVE OFFICE – ABB ASIA PACIFIC SERVICES LIMITED
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner