TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY THẠNH – 0309999309

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY THẠNH – 0309999309
Tay Thanh High School
27 Đường C2. – Phường Tây Thạnh – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh
27, Street C2, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Nguyễn Quang Đạt
0309999309 – Ngày hoạt động: 03/05/2010
0309999309 – Ngày hoạt động: 03/05/2010

Send Message to listing owner

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY THẠNH – 0309999309