TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
University of Architecture Ho Chi Minh City
196 Pasteur P.06, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
196 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Lê Văn Thương

Send Message to listing owner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH