TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

Tên công ty – Mã số thuế:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Sonadezi Corporation
Địa chỉ:
1, Street No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Đại diện pháp luật:
Phan Đình Thám
Mã số thuế:
3600335363 (01/07/2010)
Giấy phép kinh doanh:
3600335363
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner