NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
HDBANK
Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN HỮU ĐẶNG
0300608092
0300608092 – ngày cấp: 05/10/1998

Send Message to listing owner

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH