CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHỐ VÀNG

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHỐ VÀNG
(Pho Vang Real-Estate Construction Service Trading Company Limited)
285A Phạm Hữu Lầu KP.2 P.Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Đặng Thị Ngọc Hương
0304231506 (21-02-2006)
0304231506

Send Message to listing owner

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHỐ VÀNG