CTY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CTY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM
Tên viết tắt:
ACE LIFE
Địa chỉ:
115 Nguyễn Huệ #21 Sun Wah, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
115 Nguyen Hue Street….
Đại diện pháp luật:
Lâm Hải Tuấn
Mã số thuế:
0303845969 (04/05/2005)
Giấy phép kinh doanh:
33GP/KDBH
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner