Other countries

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Agriculture and Rural Development
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Natural Resources and Environment
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
QUANG NAM-VIETNAM CONSTRUCTION SERVICE AND MINERAL EXPLOITATION ENTERPRISE
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Mechanical Construciton and Service Enterprise- ITASCO
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Indonesian Ministry of Agriculture
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
EXPORT-IMPORT INSPECTION COMPANY – HO CHI MINH CITY BRANCH
Tên viết tắt:
CÔNG TY GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH TPHCM
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ha Giang Company Limited
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Plant Protection Department
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Indonesian Embassy in Vietnam
Quốc gia- tỉnh: