Other countries

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Department of Agriculture and Rural Development
Sở Tài nguyên và Môi trường
Department of Natural Resources and Environment
QUANG NAM-VIETNAM CONSTRUCTION SERVICE AND MINERAL EXPLOITATION ENTERPRISE
XÍ NGHIỆP THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ DỊCH VỤ
Mechanical Construciton and Service Enterprise- ITASCO
Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam
Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs
Bộ Nông Nghiệp Indonesia
Indonesian Ministry of Agriculture
EXPORT-IMPORT INSPECTION COMPANY – HO CHI MINH CITY BRANCH
CÔNG TY GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH TPHCM
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Giang
Ha Giang Company Limited
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Plant Protection Department
Đại sứ quán Inđônêxia tại Việt Nam
Indonesian Embassy in Vietnam