Long An

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HONG DAT – LONG AN JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
xã Đức Lập Hạ, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ THANH LINH
Mã số thuế:
1100708084
Giấy phép kinh doanh:
1100708084 – ngày cấp: 10/01/2006
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
GREEN (VIET NAM)CO., LTD
Địa chỉ:
Lô F2, đường số 1, KCN Thịnh Phát, Tỉnh lộ 830, ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Lot F2, Street No. 1, Thinh Phat Industrial Park, Provincial Road 830, Hamlet 3, Luong Binh Commune, Ben Luc District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
WANG WEN HUNG
Mã số thuế:
1100806797
Giấy phép kinh doanh:
502043000187 – ngày cấp: 17/12/2007
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DONG A VINA COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
DONG A VINA
Địa chỉ:
Lô A119,A120,A121,A122,A123, Đường số 3, KCN Thái Hòa, Đức H, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Lots A119,A120,A121,A122,A123, Street No. 3, Thai Hoa Industrial Park, DucLap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Kim Doo Il
Mã số thuế:
1101689229 (04/03/2013)
Giấy phép kinh doanh:
1101689229 (04/03/2013)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên viết tắt:
LEBOUCHER CO., LTD
Địa chỉ:
Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Binh Thanh Hamlet, Binh Tinh Commune, Tan Tru District, Long An Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
BENOIT ALAIN GLON
Mã số thuế:
1101783983 (31/12/2014)
Ngành nghề chính:
1010 (Chính)
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, xuất khẩu các sản phẩm từ thịt (sản phẩm do công ty tự chế biến).
Giấy phép kinh doanh:
1101783983 (31/12/2014)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PESTI NHAT CO., LTD
Địa chỉ:
Lô B207, Đường số 4, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Lot B207, Street No. 4, Thai Hoa Industrial Park, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Trần Quốc Dũng
Mã số thuế:
1101741630 (19/03/2014)
Ngành nghề chính:
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Giấy phép kinh doanh:
1101741630 (19/03/2014)
Quốc gia- tỉnh: