Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT – LONG AN
HONG DAT – LONG AN JOINT STOCK COMPANY
xã Đức Lập Hạ, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
NGUYỄN THỊ THANH LINH
1100708084
1100708084 – ngày cấp: 10/01/2006
GREEN (VIET NAM)CO., LTD
Lô F2, đường số 1, KCN Thịnh Phát, Tỉnh lộ 830, ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Long An
Lot F2, Street No. 1, Thinh Phat Industrial Park, Provincial Road 830, Hamlet 3, Luong Binh Commune, Ben Luc District, Long An Province
WANG WEN HUNG
1100806797
502043000187 – ngày cấp: 17/12/2007
CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á VINA
DONG A VINA COMPANY LIMITED
DONG A VINA
Lô A119,A120,A121,A122,A123, Đường số 3, KCN Thái Hòa, Đức H, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Lots A119,A120,A121,A122,A123, Street No. 3, Thai Hoa Industrial Park, DucLap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Kim Doo Il
1101689229 (04/03/2013)
1101689229 (04/03/2013)
CÔNG TY TNHH LEBOUCHER
LEBOUCHER CO., LTD
Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam
Binh Thanh Hamlet, Binh Tinh Commune, Tan Tru District, Long An Province, Vietnam
BENOIT ALAIN GLON
1101783983 (31/12/2014)
1010 (Chính)
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, xuất khẩu các sản phẩm từ thịt (sản phẩm do công ty tự chế biến).
1101783983 (31/12/2014)
CÔNG TY TNHH PESTICIDE NHẬT BẢN
PESTI NHAT CO., LTD
Lô B207, Đường số 4, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Lot B207, Street No. 4, Thai Hoa Industrial Park, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Trần Quốc Dũng
1101741630 (19/03/2014)
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
1101741630 (19/03/2014)