Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM CONSULTING CO., LTD
Địa chỉ:
290/96 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật:
ĐOÀN HỮU ĐỨC
Mã số thuế:
0302130735
Giấy phép kinh doanh:
0302130735 – ngày cấp: 07/11/2000
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DESCON Construction Corporation
Tên viết tắt:
DESCON
Địa chỉ:
146 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
CHÂU ANH TUẤN
Mã số thuế:
0302620641
Giấy phép kinh doanh:
0302620641 – ngày cấp: 11/06/2002
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM PETRO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
FALCON SHIPPING
Địa chỉ:
172A Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
CHU GIA THỊNH
Mã số thuế:
0300447310
Giấy phép kinh doanh:
0300447310 – ngày cấp: 04/08/1998
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SUNRISE SHIPPING CO., LTD
Tên viết tắt:
SUNRISE CO., LTD
Địa chỉ:
337 Khu Thanh Bac Area, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN HƯỚNG VINH
Mã số thuế:
0302805096
Giấy phép kinh doanh:
4102013094 – ngày cấp: 06/01/2003
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
Tên viết tắt:
HDBANK
Địa chỉ:
Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN HỮU ĐẶNG
Mã số thuế:
0300608092
Giấy phép kinh doanh:
0300608092 – ngày cấp: 05/10/1998
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
AIMACADEMY Training Joint-Stock Company
Tên viết tắt:
AIMACADEMY JSC
Địa chỉ:
152 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
152 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
PHẠM THỊ DIỆU ANH
Mã số thuế:
0313323802
Giấy phép kinh doanh:
0313323802 – ngày cấp: 25/06/2015
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Asia Pacific Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt:
Ap Bank
Địa chỉ:
37A, B Nguyễn Thị Nhỏ, P.02, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
37A, B Nguyen Thi Nho Street, Ward 2, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
Trần Quỳnh Dương
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Minh Nhat Phat Co.,ltd
Địa chỉ:
Số 188 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
188 Do Phap Thuan Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Đặng Sỹ Lâm
Mã số thuế:
0308614080 (09/05/2009)
Giấy phép kinh doanh:
0308614080
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HOANG DUC PHARMACEUTICAL & MEDICAL SUPPLIES CO., LTD
Tên viết tắt:
HOANG DUC MEDICAL SUPPLIES CO., LTD
Địa chỉ:
12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
12 Nguyen Hien Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN VŨ HOÀNG TRUNG
Mã số thuế:
0301140748
Giấy phép kinh doanh:
0301140748 – ngày cấp: 29/10/1998
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PENANSHIN (VIETNAM) CO.,LTD
Địa chỉ:
1 Đinh Lễ, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
1 Dinh Le Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
TRẦN SONG TRÀ
Mã số thuế:
0311829375
Giấy phép kinh doanh:
0311829375 – ngày cấp: 11/06/2012
Quốc gia- tỉnh: