CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GCB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GCB
GCB COMPANY LIMITED
C19, đường Gò Ô Môi, Khu dân cư SAVIMEX, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
C19, Go O Moi Street, SAVIMEX Residential Area, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Lê Đức Thái Bình
0313577941 (15/12/2015)
0313577941

Send Message to listing owner

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GCB