CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂN QUÝ – 3400393047

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂN QUÝ – 3400393047
TAN QUY SEAFOODS COMPANY LIMITED
TAN QUY SEAFOODS CO., LTD
Thôn Hồ Tôm, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Ho Tom Village, Tan Phuoc Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province, Vietnam
NGUYỄN VĂN QUÝ
3400393047 – Ngày bắt đầu thành lập: 04/11/2009
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật)
1020 (Chính)
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0311
Khai thác thuỷ sản biển
0312
Khai thác thuỷ sản nội địa
0321
Nuôi trồng thuỷ sản biển
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
3400393047 – Ngày bắt đầu thành lập: 04/11/2009

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂN QUÝ – 3400393047