CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAG

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAG
SAG ASSESS COMPANY LIMITED
SAG ASSESS
648/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
648/9 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
MAI THANH CHÂU
0314887128 (09/02/2018)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; Môi giới (trừ môi giới bất động sản)
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
7490 (Chính)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thẩm định giá; Dịch vụ giám định thương mại; Môi giới thương mại (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)
0314887128 (09/02/2018)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAG