CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON – 0100417301

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON – 0100417301
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VANG SON RESTAURANT CO., LTD
Địa chỉ:
63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
63 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LƯƠNG THỊ KIM OANH
Mã số thuế:
0100417301 (22/09/2006)
Ngành nghề chính:
5610 (Chính)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
chi tiết: Nhà hàng ăn uống (không kinh doanh rượu).
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ giữ xe.
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo.
Giấy phép kinh doanh:
0100417301 (22/09/2006)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner