CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON – 0100417301

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON – 0100417301
VANG SON RESTAURANT CO., LTD
63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
63 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
LƯƠNG THỊ KIM OANH
0100417301 (22/09/2006)
5610 (Chính)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
chi tiết: Nhà hàng ăn uống (không kinh doanh rượu).
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ giữ xe.
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo.
0100417301 (22/09/2006)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON – 0100417301