CÔNG TY TNHH MTV DIÊU ANH – 0316035922

CÔNG TY TNHH MTV DIÊU ANH – 0316035922
DIEU ANH MTV COMPANY LIMITED
18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18A Nguyen Gia Tri, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
HUỲNH THỊ DIỆU
0316035922 – Ngày bắt đầu thành lập: 27/11/2019
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4632 (Chính)
Bán buôn thực phẩm
( Không hoạt động tại trụ sở)
4633
Bán buôn đồ uống
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0316035922 – Ngày bắt đầu thành lập: 27/11/2019

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MTV DIÊU ANH – 0316035922