CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á VINA

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á VINA
DONG A VINA COMPANY LIMITED
DONG A VINA
Lô A119,A120,A121,A122,A123, Đường số 3, KCN Thái Hòa, Đức H, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Lots A119,A120,A121,A122,A123, Street No. 3, Thai Hoa Industrial Park, DucLap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Kim Doo Il
1101689229 (04/03/2013)
1101689229 (04/03/2013)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á VINA