CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SMART

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SMART
SMART Scientific Research Support Service Company Limited
SMART RESEARCH CO.,LTD
38 Đường số 27, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
38, Street No. 27, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
0311020087
0311020087 – ngày cấp: 27/07/2011

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SMART