CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CITY LAND CO.,LTD
Địa chỉ:
24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật:
Bùi Mạnh Hưng
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner