CÔNG TY TNHH AN CƠ BÌNH DƯƠNG – 3700318266

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH AN CƠ BÌNH DƯƠNG – 3700318266
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ANCO COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Số 3B/2, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
3B/2, Quarter 1B, An Phu Commune, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
BÙI HUY HÙNG
Mã số thuế:
3700318266 (04/10/1999)
Ngành nghề chính:
( Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
2393 (Chính)
Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất hàng gốm sứ mỹ nghệ và tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh hàng gốm sứ mỹ nghệ và tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết; Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi và nhà xưởng
Giấy phép kinh doanh:
3700318266 (04/10/1999)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner