CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VNG Corporation
Tên viết tắt:
VNG CORP
Địa chỉ:
52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
52 Nguyen Ngoc Loc Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Lê Hồng Minh
Mã số thuế:
0303490096 (09/09/2004)
Giấy phép kinh doanh:
0303490096 (09/09/2004)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner