CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM
VIETNAM PETRO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
FALCON SHIPPING
172A Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
CHU GIA THỊNH
0300447310
0300447310 – ngày cấp: 04/08/1998

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM