CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT – LONG AN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT – LONG AN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HONG DAT – LONG AN JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
xã Đức Lập Hạ, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ THANH LINH
Mã số thuế:
1100708084
Giấy phép kinh doanh:
1100708084 – ngày cấp: 10/01/2006
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner