CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÂN CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÂN CHÂU
Tran Chau Tuorism – Trading & Construction Joint Stock Company
Khu phố Hải Tân, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu
TRINH NGỌC VIỆT / LÊ VĂN KIỂM
3500350255
3500350255 – ngày cấp: 08/06/1999

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÂN CHÂU