CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT1 – 3101086922

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT1 – 3101086922
BT1 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
BT1
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
81 Phan Boi Chau, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
NGUYỄN NAM THẮNG
3101086922 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
3101086922 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT1 – 3101086922