CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
I.T.T JSC
111 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
111 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City
Nguyễn Thị Kim Phúc
0302519144 (29/10/2007)
0302519144 (29/10/2007)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐÔNG DƯƠNG