CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KEXIM VIỆT NAM

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KEXIM VIỆT NAM
KEXIM VIET NAM LEASING COMPANY LIMITED
KEXIM VLC
Lầu 9, Cao ốc Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9th floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TAE KYOON LEE
0301210836 (22/01/1997)
Theo Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên KEXIM Việt Nam số 72/GP-NHNN ngày 02/07/2018 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0301210836 (22/01/1997)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KEXIM VIỆT NAM