CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL PHƯỚC HOÀ

CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL PHƯỚC HOÀ
Phuoc Hoa Tuynel Brick Production Factory
ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương
Dong Chinh Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
TRẦN NHƯ LAN
3700755509
46D80020802 – ngày cấp: 30/09/2010

Send Message to listing owner

CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL PHƯỚC HOÀ