BỆNH VIỆN MEDLATEC – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

BỆNH VIỆN MEDLATEC – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC
MEDLATEC Hospital
số 42, 44 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội
42-44 Nghia Dung, Phuc Xa Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
Đặng Văn Tản
0101234974-002 -10-05-2010
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
0101234974-002 -10-05-2010

Send Message to listing owner

BỆNH VIỆN MEDLATEC – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC