BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế:
BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Eye Hospital
Địa chỉ:
280 Điện Biên Phủ-P.07, , Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật:
TRẦN ANH TUẤN
Mã số thuế:
0301483745
Giấy phép kinh doanh:
88 – ngày cấp: 30/12/1998
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner