BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones Authority
HEPZA
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
35 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Nguyễn Hoàng Năng
0301469229 (03/10/1996)
731

Send Message to listing owner

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH