BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế:
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones Authority
Tên viết tắt:
HEPZA
Địa chỉ:
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
35 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Hoàng Năng
Mã số thuế:
0301469229 (03/10/1996)
Giấy phép kinh doanh:
731
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner