Pháp luật công chứng

Thông tư 20/2015/TT-BTP của Bộ tư pháp

Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt xin giới thiệu toàn bộ Thông tư 20/2015/TT-BTP của Bộ tư pháp, trong Thông tư này, chúng ta nên chú ý đến Điều 6 – Về yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với một số giấy tờ do cơ …

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 23/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG …

Quyết định số 1400/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Quyết định số 1400/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” > Dịch tiếng Hoa > Dịch vụ visa > Gia hạn visa cho người nước …

Điểm mới của luật công chứng 2014

Sau nhiều tranh luận về trách nhiệm bản dịch của công chứng viên, cuối cùng Luật công chứng mới 2014 cũng ra đời. Luật công chứng 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015 và đã chấm dứt những tranh luận về trách nhiệm bản dịch của công …

Luật Công chứng 2014

> Dịch thuật công chứng > Công ty dịch thuật tphcm > Dịch tiếng Anh QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014   LUẬT CÔNG …