dich-cong-chung-tai-lieu-tieng-nga-sang-tieng-viet-nam-lay-trong-ngay-russian-vietnamese-translation

Lối vào Thượng viện Kremlin, một phần của Kremlin Moscow và nơi làm việc của Tổng thống Nga.

Lối vào Thượng viện Kremlin, một phần của Kremlin Moscow và nơi làm việc của Tổng thống Nga.

Bình luận


*