Dịch công chứng CHUYÊN NGÀNH

Dịch công chứng tài liệu chuyên ngành dầu khí

Để có thể Dịch công chứng tài liệu chuyên ngành dầu khí NHANH và HIỆU QUẢ, theo chúng tôi để đơn giản hóa thì cần 2 chỉ tiêu sau: 1/ Chuẩn về thuật ngữ chuyên ngành: Để đạt chuẩn về Dịch công chứng tài liệu chuyên ngành dầu …

Dịch công chứng tài liệu xây dựng

Để có thể Dịch công chứng tài liệu xây dựng NHANH và HIỆU QUẢ, theo chúng tôi để đơn giản hóa thì cần 2 chỉ tiêu sau: 1/ Chuẩn về thuật ngữ chuyên ngành: Để đạt chuẩn về Dịch công chứng tài liệu xây dựng, loại tài liệu …

Dịch công chứng tài liệu kế toán

Để có thể Dịch công chứng tài liệu kế toán NHANH và HIỆU QUẢ, theo chúng tôi để đơn giản hóa thì cần 2 chỉ tiêu sau: 1/ Chuẩn về thuật ngữ chuyên ngành: Để đạt chuẩn về Dịch công chứng tài liệu kế toán, loại tài liệu …

Dịch công chứng tài liệu y tế (y khoa)

Để có thể Dịch công chứng tài liệu y tế (y khoa) NHANH và HIỆU QUẢ, theo chúng tôi để đơn giản hóa thì cần 2 chỉ tiêu sau: 1/ Chuẩn về thuật ngữ chuyên ngành: Để đạt chuẩn về Dịch công chứng tài liệu y tế (y …

Dịch công chứng tài liệu Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường là dịch Anh-Việt của các nước như Singapore, kế đến là Trung Quốc, Mỹ, Malaysia…Đây là tài liệu đòi hỏi biên dịch phải có kinh nghiệm và cả chuyên môn thì mới mang lại bản dịch tốt nhất. Để có thể Dịch công …